GDPR
GDPR

GDPR

Политика за поверителност

Защитата на личните данни е от голямо значение за "СЛАВЕВ ГРУП 06" ЕООД  и затова процесът по обработка на Вашите лични данни трябва да бъде напълно открит и прозрачен за Вас.

Кой носи отговорност за личните Ви данни?

Фирмено дружество "СЛАВЕВ ГРУП 06" ЕООД е администратор на лични данни и носи отговорност за тях, съгласно приложимият закон за защита на личните данни.

 • Име на фирма: "СЛАВЕВ ГРУП 06" ЕООД
 • Адрес: BG101796291
 • Булстат: BG101796291

Контрол върху дейността, свързана със събиране, обработване и предоставяне на лични данни, упражнява следният държавен орган:

Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)

 • Адрес: София 1431, бул. „Акад. Иван Евстратиев Гешов” 15
 • Тел: + 359 2 915 35 18
 • Факс: + 359 2 915 35 25
 • Ел. поща: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Къде се съхраняват Вашите данни?

Данните, които се събират от Вас, се съхраняват в рамките на Европейското икономическо пространство. Всеки случай на прехвърляне на Вашите лични данни ще се извършва в съответствие с приложимите закони.

Кой има достъп до Вашите данни?

"СЛАВЕВ ГРУП 06" ЕООД никога не прехвърля, продава или разменя Вашите данни за маркетингови цели на трети страни. Данните, които се препращат на трети страни, се използват само за предоставяне на маркетингови услуги.

Какво е правното основание за обработването на Вашите данни?

За всяко конкретно обработване на лични данни, които се събират от Вас, ще бъдете информирани дали предоставянето на лични данни се изисква от закона или е необходимо за сключване на договор и дали сте задължени да предоставите лични данни, както и какви последици са възможни, ако решите да не го направите.

Права на клиентите на "СЛАВЕВ ГРУП 06" ЕООД :

Право на достъп:

По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които се съхраняват. Можете да се свържете с "СЛАВЕВ ГРУП 06" ЕООД , след което Вашите лични данни ще бъдат предоставени през имейл.

Право на преносимост:

Когато "СЛАВЕВ ГРУП 06" ЕООД обработва Вашите лични данни по автоматизиран начин въз основа на Вашето съгласие или въз основа на споразумение, имате право да получите копие от Вашите данни. Това включва само личните данни, които сте  предоставили.

Право на коригиране:

Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни. Ако имате профил в slavevstone.com, можете да редактирате своите лични данни в страницата на профила си.

Право на изтриване:

Имате право да изтриете всички лични данни, обработвани от slavevstone.com по всяко време, освен в следните ситуации:

 • в момента сте в процес на комуникация с отдел Обслужване на клиенти по разрешаването на даден въпрос
 • имате отворена поръчка, която още не е изпратена или е частично изпратена
 • имате неуредени задължения към "СЛАВЕВ ГРУП 06" ЕООД, независимо от начина на плащане
 • ако сте заподозрени в злоупотреба или сте злоупотребили с предоставените услуги през последните четири години
 • ако сте направили покупка, ще бъдат запазени Вашите лични данни във връзка с Вашата трансакция според счетоводните правила.

Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес:

Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни въз основа на легитимния интерес. Няма да бъде продължено обработването на личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата Ви или поради съдебни искове.

Имате право да поискате "СЛАВЕВ ГРУП 06" ЕООД да ограничи обработването на Вашите лични данни!

Винаги можете да се свържете със наши служители отговорни за политиката за защита на личните Ви данни на тел. 0886 61 66 49 или на имейл slavevstone@gmail.com

Право на подаване на жалба към надзорен орган:

Ако смятате, че "СЛАВЕВ ГРУП 06" ЕООД обработва Вашите лични данни по неправилен начин, можете да се свържете с нас : Благоевград, ул. ПОКРОВНИШКО ШОСЕ No 46

Също така имате право да подадете жалба към надзорен орган:

Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)

 • Адрес: София 1431, бул. „Акад. Иван Евстратиев Гешов” 15
 • Тел: + 359 2 915 35 18
 • Факс: + 359 2 915 35 25
 • Ел. поща: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Актуализиране на Политиката за поверителност:

Възможно е да се актуализира Политика за поверителност. Най–новата версия винаги е достъпна на уебсайт slavevstone.com. Ще бъде съобщени всички съществени промени в Политиката за поверителност.

Дата на актуализация:

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ПРИ ОНЛАЙН ПОКУПКИ, ПРОФИЛ В slavevstone.com, ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ, ЗЛОУПОТРЕБИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

Защо се използват Вашите лични данни?

Вашите лични данни се използват, за да се управлява процеса на онлайн пазаруване в slavevstone.com, като се обработват Вашите поръчки и връщания на артикули чрез онлайн услугите или при възникване на проблеми с доставката на Вашите артикули.

Ще се използват Вашите лични данни, за да  се управляват плащанията Ви.

Ще се използват Вашите лични данни, за да се създаде и управлява Вашия личен профил, и за да се подобри Вашето пазаруване. Ще има възможност да се  предостави историята и всички подробности за поръчките Ви и ще имате възможност да задавате настройки на профила си при регистрирани потребители (включително предпочитания за специални предложения и маркетингови съобщения). Също така ще Ви бъде предоставен лесен начин да поддържате точна и актуална информация, като например данни за контакт и информация за плащане. Освен това, ще имате възможност да запазите артикулите в кошницата си за пазаруване, както и възможност да оцените и прегледате продуктите, които сте закупили от slavevstone.com.

Също така, ще се използват Вашите данни, за да може да се разглеждат при възникнали жалби и гаранционни въпроси във връзка с продуктите. Също така, и за връзка с Вас, ако има проблем

с поръчката Ви. Вашите лични данни се използват, за да Ви идентифицират, да валидират предвидената от закона възраст за онлайн пазаруване, както и за да потвърдят адреса Ви пред външнипартньори.

Ще бъдат използвани личните Ви данни за управление на предотвратяването на загуби, като се гарантира, спазване на общите условия, както и за откриване и предотвратяване на злоупотреба с използваните услуги. Вашите лични данни ще бъдат използвани за предотвратяване и разследване на злоупотреби с онлайн услугите, загуби и измами, чрез анализиране на поведението на онлайн пазаруването.

Ще се използват Вашите лични данни, за да се управляват Вашите запитвания, да се обработват жалби и гаранционни въпроси за продуктите, както и въпроси, свързани с предоставяне на техническа помощ чрез електронна поща, чат функция, по телефон или чрез социалните мрежи.

Ще се използват Вашите данни, за да се оценяват, развиват и подобряват услугите, продуктите и системите за всички клиенти. Това включва извършване на анализ, за да станат услугите по–лесни за използване, като например промяна на потребителския интерфейс, за да се опрости  потокът от информация или да се подчертаят функциите, които обикновено се използват от клиентите в цифровите канали и да се подобрят ИТ системите за повишаване на сигурността на клиентите като цяло. Анализът се използва и за развитие и непрекъснато подобряване на логистичния поток на стоки чрез прогнозиране на покупките, наличността и доставките, както и ресурсния ни капацитет от гледна точка на устойчивостта чрез рационализиране на покупките и планирането на доставките.

Кой има достъп до Вашите лични данни?

Вашите лични данни, които се препращат към трети страни, се използват единствено за предоставяне на горепосочените услуги, например към компании за валидиране на Вашия адрес, комуникационни агенции за изпращане на потвърждение на поръчката, складови компании и доставчици във връзка с доставката на Вашата поръчка.

Данните могат да се използват за оптимизиране на уебсайта и използването на агенции и инструменти за анализ и оценка на продукта. Могат да се използват компании, анализиращи уеб трафика, да се изследва стандартното поведение на клиентите в интернет. Могат да се споделят Вашите данни с компании при докладване на извънредни обстоятелства.

Инцидентите и измамите могат да бъдат споделяни със застрахователни компании, съдебни власти или правоприлагащи органи на местно и глобално ниво с цел провеждане на разследване. Моля, имайте предвид, че тези компании ще имат самостоятелно право или задължение да обработват Вашите лични данни.

Какво е правното основание за обработване на Вашите лични данни?

Обработването на Вашите лични данни е необходимо на slavevstone.com за да изпълни услугата за управление и доставяне на Вашата поръчка.

Обработването на Вашите лични данни от профила Ви е въз основа на съгласието, което давате при създаване на Вашият профил и при онлайн пазаруване.

Обработването на личните Ви данни с цел развитие и подобряване на услугите и продукти въз основа на легитимният интерес.

Обработването на Вашите лични данни е необходимо на slavevstone.com, за да изпълни правното си задължение.

Обработването на личните Ви данни с цел предотвратяване на злоупотреба с използваните услуги е въз основа на легитимният интерес.

Колко време съхраняваме Вашите данни?

Ако сте създали профил в сайта ни slavevstone.com днните Ви ще бъдат запазени в продължение на 36 месеца.

За клиенти, пазаруващи като гост, ще се запазят личните данни в продължение на 24 месеца след последната покупка.

Имате право да закриете профила си по всяко време. Ако решите да го направите, профилът Ви ще престане да съществува и ще се счита за неактивен. Ще се запазят Вашите лични данни в случаите, когато това се изисква от закона, или ако има неуреден правен спор.

След като профилът Ви бъде прекратен, Вашите данни ще бъдат изтрити.

Право да възразите срещу обработването на Вашите данни:

Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни, което се основава на легитимния интерес, като се свържете с ИМЕЙЛ.

След това профилът Ви ще бъде изтрит и няма да можете да ползвате услуги.

Ще се съхраняват данните Ви в съответствие с правилата за счетоводна отчетност.

Ще се съхраняват Вашите данни в продължение на 100 дни за дневници с телефонни номера, записи в телефоната централа, имейл адреси и кореспонденция, и в продължение на 12 месеца за управление на случаите.

Ще се пазят Вашите данни за период от време, необходим за предотвратяване и докладване на потенциални измами и други престъпления.

Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес:

Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни от slavevstone.com въз основа на легитимен интерес. slavevstone.com няма да продължи да обработва личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред Вашите интереси и права или поради съдебни искове.

Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни, което се основава на легитимният интерес, като се свържете с ИМЕЙЛ.

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ПРИ  ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ

Защо се  използват Вашите лични данни?Вашите лични данни могат да се използват, за да ви се изпращат специални предложения, информационни проучвания и покани чрез електронна поща, текстови съобщения, телефонни разговори и обикновена поща.

За да се подобри Вашето пазаруване в slavevstone.com, може да се изпраща подходяща информация, ще може да се препоръчват продукти, ще може да се напомня за артикули, останали в кошницата Ви за пазаруване, и ще може да се предоставя персонализирани оферти. Всички тези специализирани услуги се основават на Ваши предишни покупки, артикули, върху които сте кликнали, и на информация, която сте  изпратили.

Кой има достъп до Вашите лични данни?

Данните, които се препращат към трети страни, се използват единствено за предоставяне на услугите, посочени по–горе, например към медийни агенции и технически доставчици за разпространение на маркетингова информация във физически или дигитален формат.

Никога не се прехвърлят, продават или разменят Вашите данни за маркетингови цели на трети страни .

Какво е правното основание за обработване на Вашите лични данни?

Обработването на Вашите лични данни се извършва въз основа на Вашето съгласие за получаване на директна рекламна и маркетингова информация. С изключение на рекламни материали по пощата и каталози, които ще Ви бъдат изпращани въз основа на легитимният интерес.

Право да оттеглите съгласието си:

Имате право да оттеглите съгласието си за обработване на Вашите лични данни по всяко време и да се откажете от директния маркетинг.

Ако го направите, "СЛАВЕВ ГРУП 06" ЕООД няма да може да Ви изпраща допълнителни предложения с цел директен маркетинг или всяка друга информация въз основа на Вашето съгласие.

Ако желаете да се откажете от директния маркетинг моля свържете се с нас на имейл slavevstone@gmail.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ПРИ „БИСКВИТКИТЕ“

„Бисквитката” е малък текстов файл, който се записва на Вашия компютър или мобилно устройство и се изтегля от него по време на следващи посещения. Ако използвате услугите на slavevstone.com, се приема, че сте съгласни с използването на „бисквитките“.

Как се използва бисквитките?

Използват се постоянни „бисквитки“, за да се съхрани избора Ви на начална страница и Вашите данни, в случай че изберете „Запомни ме“ при влизане във Вашия профил или при онлайн пазаруване.

Използват се сесийни „бисквитки“, когато използвате функцията за филтър на продуктите, за да се проверяви дали сте влезли в системата или дали сте поставили артикул във Вашата кошницата за пазаруване.

Използват се „бисквитки” на първи и трети страни, за да се събират статистически и потребителски данни в сбита и индивидуална форма чрез инструменти за анализ, за да се оптимизира сайта и да Ви се представи подходяща маркетингова информация.

Някои „бисквитки” на трети страни се определят от услуги, които се показват на страниците и не са под пряк контрол. Те се определят от доставчици на социални медии като Facebook  и Google и се отнасят до способността на потребителите да споделят съдържание на този сайт, както е посочено от съответната  иконка.

Също така се използват„бисквитки” на трети страни, които извършват проследяване от различни страници, за да могат да Ви насочват към други сайтове или канали.

slavevstone.com използва Сертификат SSL(Secure Socket Layer) и гарантира сигурността на данните. Когато е целесъобразно, се използва SSL-кодиране, за да подобри сигурността на предаване на сензитивни данни.

Какви лични данни се обработват?

Файловете “бисквитки” събират лични данни, които могат да се събират само и единствено за за улесняване на употребата на потребителя. Данните са криптирани и не могат да бъдат ползвани от неупълномощени лица.

Какво е правното основание за обработване на Вашите лични данни?

Ще се свържат Вашите „бисквитки” с Вашите лични данни, само ако сте влезли в своя профил.

Ако сте влезли в профила си, правното основание се основава на нашия легитимен интерес.Също така се записват предпочитанията на клиенти и гости, които нямат профил.

Колко време се съхраняват Вашите данни?

Можете лесно да изтриете „бисквитките“ от Вашия компютър или мобилно устройство с помощта на Вашия браузър. Инструкциите за работа или изтриване на „бисквитките“ можете да намерите в меню „Помощ“ във Вашия браузър. Можете да изберете да деактивирате „бисквитките“ или да получавате известие всеки път, когато нова „бисквитка“ се изпраща към Вашия компютър или мобилно устройство. Моля, обърнете внимание, че ако решите да деактивирате „бисквитките“, няма да можете да се възползвате от всички функции.