Технически камък: характеристики, предимства и приложения