Видове Обработки
Видове Обработки

Видове Обработки

Видове Обработки

Двустранно закръгление ½ R-подлепка 20мм+20мм

Видове Обработки

Едностранно закръгление ¼ R – подлепка 20мм+20мм

Видове Обработки

Едностранна фаска – подлепка20мм+20мм

Видове Обработки

Полирано чело с едностранна фаска – подлепка 20мм+20мм

Видове Обработки

Чело сработено под герунг

Видове Обработки

Едностранно закръгление ¼ R

Видове Обработки

Полиран кант с фаска 5мм

Видове Обработки

Полиран кант с фаска минимална